AVG Privacy Top Koeriers B.V.

 

Top Koeriers B.V. verklaart hierbij de wijze waarop en waarvoor uw gegevens gebruikt worden in de hieronder genoemde situatie/relatie:

 

KLANTENBEHEER
Doel: klantcontact en facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Naam Contactpersoon,  Telefoonnummers, E-mailadres
Bewaartermijn: Tot maximaal 7 jaar na laatste opdracht

 

UITVOERING OPDRACHTEN
Doel: informatie benodigd om onze dienstverlening (klein spoedvervoer) uit te voeren
Gegevens: NAW-gegevens ophaal-afleveradressen, contactgegevens, opdracht-informatie. De data wordt digitaal verwerkt. Ontvangstbevestigingen vinden plaats via een digitale handtekening of ondertekening van een vrachtbon
Bewaartijd: 7 jaar

 

VERWERVING VAN BOVENSTAANDE GEGEVENS
Deze zijn door u aan ons verstrekt middels het aangaan van een opdracht.

 

INZAGE, WIJZIGEN, VERWIJDEREN GEGEVENS
Op eerste verzoek zullen wij u inzicht verlenen in de wijze waarop Top Koeriers B.V. uw gegevens heeft opgeslagen – en voor zover er geen wettelijke eisen zijn die prefereren – zullen wij direct aan uw verzoek tegemoetkomen.

 

SOLLICITATIEGEGEVENS OPROEPCHAUFFEURS
Gegevens worden binnen vier weken na toezending middels ons online sollicitatieformulier in behandeling genomen. Wij nemen contact met u op per telefoon of u krijgt een reactie via e-mail. Indien wij in uw omgeving op dat moment over voldoende chauffeurs beschikken vraagt Top Koeriers B.V. uw toestemming tijdens invulling van het online formulier, de sollicitatiegegevens gedurende twee jaar te mogen bewaren teneinde u in een later stadium alsnog te kunnen benaderen om te bezien of er van uw kant nog of weer belangstelling bestaat. U kunt altijd aangeven dat uw gegevens niet bewaard mogen worden, waarna wij binnen een maand uw gegevens uit onze bestanden zullen verwijderen.

 

CONTACTFORMULIEREN, BESTELFORMULIEREN EN E-MAIL
Wanneer u een inlog of opdrachtformulier op onze websites invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt opgeslagen. Deze gegevens zullen voor zover nodig maximaal 7 jaar worden bewaard. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.

 


 

Automatisering

 

WEBSITE
De websites van Top Koeriers B.V. draaien in een beveiligde omgeving onder SSL-certificaat.

 

STATISTIEKEN (GOOGLE ANALYTICS)
Top Koeriers B.V. maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om te registreren hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt, zodat niet te herleiden is wat de persoonsgegevens zijn van individuele gebruikers. U kunt ervoor kiezen om geen toestemming te geven voor de werking van cookies, zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 


 

Slotverklaring

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingen welke vallen onder de AVG vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de directie van Top Koeriers B.V.

 

WIJZIGING VAN DEZE AVG PRIVACY STATEMENT
Zo nodig kan deze een wijziging ondergaan om de privacyverklaring te verbeteren of om aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

 

NADERE INFORMATIE
U kunt ons – bij voorkeur per e-mail – benaderen voor nadere informatie over de opslag van uw gegevens. Voor informatie over de wettelijke eisen betreffende de privacybescherming of een klacht over de inhoud van de AVG Privacy Statement van Top Koeriers B.V. kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.